فصل دوم: عناصر مدیریت استراتژیک رسالات و اهداف تعریف رسالات اهداف اهمیت تدوین اهداف صراحت رسالات و اهداف مراحل تکامل فراگرد هدف گذاری استراتژیست ها (برنامه ریزان)

هیچ محصولی یافت نشد.

Call Now Buttonتماس با ما