جزئیات تماس:

آدرس: ایران، تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، خیابان وحید نظری، پلاک ۸۲، طبقه دوم، انتشارات یادواره کتاب.

تلفن: ۰۲۱۶۶۴۸۸۸۱۸۰۹۳۷۷۹۶۴۸۱۲

ایمیل: yadvareketab[at]gmail.com

تنها راه موفقیت یک جامعه مطالعه و کتابخوانیست.

X